Telefoonnummer: +31 (0)76 522 1160

Keuring / Reperatie / Aanpassing

Keuring

Artilan keurt aluminium steigermateriaal, bij u op locatie of bij Artilan te Breda. Het gekeurde aluminium steigermateriaal wordt na (goed)keuring voorzien van een keuringssticker. Tijdens de keuring kunnen kleine onderdelen ter plaatse vervangen worden. Mocht er onverhoopt toch uit de keuring steigeronderdelen afgekeurd worden, omdat deze niet meer voldoen aan de geldende wetten en normen van veiligheid, zal onze keurder ter plaatse u vertellen welk afgekeurd materiaal nog gerepareerd zou kunnen worden (bij kleine beschadigingen) en welk steigermateriaal vervangen dient te worden voor nieuw materiaal (zeer grote beschadigingen). Dit alles gaat geheel in samenspraak met u. Het afgekeurde materiaal wat herstelt c.q. gerepareerd kan worden neemt onze keurder mee naar Artilan zodat het kundig herstelt kan worden. Na reparatie en controle worden ook deze onderdelen voorzien van een keuringssticker. U ontvangt na de keuring een uitgebreid keuringsrapport.
Geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op voor nadere informatie.

Arbobesluit eist dat aluminium steigermateriaal periodiek gekeurd moet worden door een deskundig persoon, rechtspersoon of instelling. Het doel van keuren c.q. inspecteren is te beoordelen of het steigermateriaal verantwoord in gebruik kan worden gegeven of gehouden. Hoe vaak steigermateriaal gekeurd moeten worden hangt af van de intensiteit en onder welke omstandigheden het steigermateriaal wordt gebruikt.

Volgens de Arbouw is bijvoorbeeld een (rol)steiger een arbeidsmiddel met een lager risico en bevindt zich in klasse 1. Dit betekent dat de eigenaar van het steigermateriaal zelf de frequentie van inspecteren vaststelt. Hierbij dient altijd rekeninggehouden te worden dat de beoordelingsfrequentie afhankelijk is van de gebruiksomstandigheden, de intensiteit, voorschriften en/of adviezen van de leverancier c.q. fabrikant en de wettelijke voorschriften.

Het Arbobesluit schrijft geen keuringsfrequentie voor, maar een veilige ondergrens is éénmaal per jaar bij normaal gebruik. Doch in ieder geval voor de ingebruikneming en verder na iedere wijziging in de constructie van de steiger, na iedere periode waarin de steiger niet is gebruikt, na abnormale weersomstandigheden alsmede na iedere andere gebeurtenis waardoor de veiligheid van de constructie mogelijk is aangetast. In alle hiervoor beschreven situaties dient de eigenaar ervoor zorg te dragen dat het steigermateriaal gecontroleerd wordt door een deskundig persoon.

Bij zeer intensief gebruik dient de steiger vaker dan éénmaal per jaar gekeurd te worden door een deskundig persoon.

Bovendien dient de eigenaar ervoor zorg te dragen dat tijdens de gebruiksduur, door toereikend onderhoud, in een zodanige staat gehouden wordt dat de risico’s voor veiligheid en gezondheid voorkomen worden. Het gebruik blijft voorbehouden aan mensen die belast zijn met het (de)monteren, onderhouden en/of reinigen van het steigermateriaal die daartoe een specifieke deskundigheid en ervaring hebben; inachtneming van de aanwijzingen van de fabrikant.

Dit betekent onder andere dat het steigermateriaal nooit en te nimmer overbelast mag worden. Lasten zo goed mogelijk over de steiger verdeeld moeten worden. Verrijdbare steigers beveiligd zijn tegen ongewilde verplaatsingen e.d..

U wilt graag een hulpmiddel hebben om tijdig ongewenste tekorten op te sporen en dus de veiligheid trachten te waarborgen van uzelf en/ of uw personeel? Wij maken het u gemakkelijk…. Zie onder “downloads” op onze website. Hier kunt een handzame globale "checklist artilan snelbouw(rol)steigers" terugvinden en downloaden.

Bovendien kunt u op die pangina ook de opbouwinstructies van de verschillende Artilan systemen terugvinden en downloaden.

Reparatie

Ondanks dat u netjes uw steigermateriaal onderhoudt kan het altijd gebeuren dat er tijdens of na een werk geconstateerd wordt dat er steigermateriaal beschadigd is. Dit moet kundig gerepareerd worden, teneinde uw steigermateriaal weer degelijk in orde is voor gebruik. Voor goed reparatiewerk kunt u ook bij Artilan terecht. Afhankelijk van de hoeveelheid steigermateriaal dat gerepareerd dient te worden, kunt u negen van de tien keer, onder het genot van een heerlijk bakje koffie en een krant, op uw materiaal, wat gerepareerd wordt, wachten. Mocht u graag meer informatie hieromtrent willen of een afspraak maken neem dan gerust contact met ons op.

Aanpassing

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u bepaald steigermateriaal wil laten aanpassen, omdat u tijdens het gebruik erachter bent gekomen dat het materiaal net iets anders beter en handiger voor u werkt. Dit is tevens mogelijk te laten doen door Artilan. Indien het technisch mogelijk is kan Artilan uw materiaal, geheel naar uw wens, aanpassen. Voor nadere informatie neem contact met ons op.