Telefoonnummer: +31 (0)76 522 1160

Kwaliteit / garantie / normering / certificering

Kwaliteit

Bij Artilan staat kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel. Daarom dat ons steigermateriaal aan de geldende eisen van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) voldoet. Zie hieronder bij “Normering & Certificering”. Daarnaast wordt tijdens en na de verschillende processen het materiaal regelmatig gecontroleerd. Voordat het standaard nieuwe materiaal de fabriek verlaat wordt het nogmaals gecontroleerd, gekeurd en voorzien van een keuringssticker en gebruiksaanwijzingen.

Garantie

Artilan geeft 7 jaar garantie op het laswerk, mits conform voorschriften en bij oordeelkundig gebruik.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend toepasselijk de Algemene Verkoop- & Leveringsvoorwaarden van Artilan gedeponeerd ter Kamer van Koophandel te Breda, zoals deze luiden volgens de laatste aldaar neergelegde tekst. Onze (verdere) garantiebepalingen kunt u vinden in de Algemene Verkoop- & Leveringsvoorwaarden.

Normering & Certificering

Artilan voldoet aan de geldende wetten en normen. Het steigermateriaal voldoet onder andere aan EN1004, EN1298, EN12811, AI21 en kan GS gecertificeerd zijn (de normen zijn op te vragen bij het NEN en AI21 is te bestellen bij SDU).

  • NEN-EN 1004:  “Rolsteigers, opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen”. Deze norm gaat over de onderdelen van de rolsteiger en hun samenhang.

  • NEN-EN 1298:  “Rolsteigers, regels en een leidraad voor het opstellen van een handleiding voor opbouw en gebruik”. Deze norm geeft een beschrijving van de handleiding voor de opbouw en de eisen ten aanzien van het gebruik.

  • NEN-EN12811: Deze norm gaat over tijdelijke hulpconstructies voor bouwplaatsen aangaande prestatie-eisen en algemeen ontwerp.
  • AI21: Arbo-informatieblad; wat gaat over de constructie, het gebruik, het onderhoud van een rolsteiger, conform de laatste stand van de techniek en de geldende wet- en regelgeving.

Artilan heeft een extra certificering: GSBau-01064(werkbrug Triangelbrug®).

Dit betekent dat wij Europese normen hanteren, die u kunt gebruiken in alle systemen die ook aan deze normeringen voldoen!